v

Změny v rozvrhu pondělí 15. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hanková Lucie - .. Sj Nj No Ry No - -
Rozhon Vladimír - .. .. .. .. .. - .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Částková Daniela
1 přesun >> M 4.C na 3. hod
3 přesun << M 4.C 4. C z 1. hod
Doležalová Renata
3 změna B 1.A 3. A
7 změna B 1.D 1. D
Jahn Libuše
3 výměna << M 5.A 2. D z 6. hod
6 výměna >> M 5.A na 3. hod
Najvarová Hana
3 spojeno (Ha Nem) N 1.D (A1) 1. D
Novotná Hana
4 spojeno (Ha Nem) N 1.C (A1) 2. D
4 změna N 1.C (N2) 2. D
6 spojeno (Ha Nem) N 1.D (A2) 1. D
6 změna N 1.D (N1) 1. D
Rybářová Lenka
5 spojeno (Ha Nem) N 1.C (A2) 1. B
5 změna N 1.C (N1) 1. B
Sojka František
2 spojeno (Ha Nem) A 5.B (A2) 2. C
2 změna A 5.B (A1) 2. C
Veselá Hana
3 výměna >> F 5.A na 6. hod
6 výměna << F 5.A F z 3. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 B 3. A změna Dl
5.A
3 M 2. D výměna << Ja z 6. hod
3 F výměna >> na 15.10. 6. hod
6 F F výměna << Ve z 3. hod
6 M výměna >> na 15.10. 3. hod
3.B
1 A odpadá (Ha)
7 D odpadá (Rz)
1.C
4 N A1 2. D spojí No (Ha)
4 N N2 2. D změna No
5 N A2 1. B spojí Ry (Ha)
5 N N1 1. B změna Ry
1.D
3 N A1 1. D spojí Nj (Ha)
6 N A2 1. D spojí No (Ha)
6 N N1 1. D změna No
7 B 1. D změna Dl
5.B
1 D odpadá (Rz)
2 A A2 2. C spojí Sj (Ha)
2 A A1 2. C změna Sj
3.C
4 ND SD12 odpadá (Rz)
5 ND SD12 odpadá (Rz)
3.D
4 ND SD12 odpadá (Rz)
5 ND SD12 odpadá (Rz)
4.C
1 M přesun >> na 15.10. 3. hod
2 Č odpadá (Rz)
3 M 4. C přesun << Čá z 1. hod
3 D odpadá (Rz)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou