Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Wednesday 26. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.B TH
4.A Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
2.B TH
1.C Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
2.C Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
7.A ŠV ŠV ŠV ŠV ŠV ŠV ŠV ŠV ŠV
5.B Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bábíčková Bechová Zdeňka - - .. ..
Baborovská Martina - - -
Bružeňák Vladimír - - .. - .. .. .. - -
Durná Magda - - - .. .. .. - - -
Gerberová Regina - - - - Ja .. .. - -
Hanková Lucie - - - .. - .. - - -
Hlaváček Jiří Sv - ..
Chvalová Lenka - - Pk - .. - - - -
Michaliková Jana - Ro .. - .. .. - - -
Motlíková Jana ..
Siberová Blanka - .. .. .. .. .. - - -
Sojka František Mt
Soukupová Jitka - - .. .. - .. .. .. -
Zavázalová Lada - - -
Zítková Martina Št
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A301 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A307 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A401 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A403 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A405 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A407 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
A305 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Bábíčková Bechová Zdeňka
6 odpadá IVT 4.A (S1) zrušeno
Baborovská Martina
5 odpadá Č 2.A zrušeno
6 odpadá D 4.B zrušeno
8 odpadá D 1.A zrušeno
Bružeňák Vladimír
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Částková Daniela
4 odpadá Ch 4.A
5 změna M 3.B C102
Doležalová Renata
4 změna B 3.B C202
5 odpadá B 4.A zrušeno
7 odpadá B 3.B (S2) zrušeno
8 odpadá B 3.B (S2) zrušeno
Drahokoupilová Hana
4 změna R 8.B (R)+ zrušeno
Drnovcová Pavlína
6 odpadá Ch 5.B zrušeno
Durná Magda
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Gerberová Regina
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Gondík Rostislav
1 změna PCF 7.A (CF2)+
2 změna PCF 7.A (CF2)+
3 odpadá F 8.B zrušeno
Hanková Lucie
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Hlaváček Jiří
1 změna SB 7.A (SB2)+
2 změna SB 7.A (SB2)+
6 změna SB 8.B (SB1)+ zrušeno
Chlebek Petr
1 odpadá M 8.A zrušeno
5 změna SM 8.B (SM1)+ zrušeno
6 změna SM 8.B (SM1)+ zrušeno
Chvalová Lenka
0.-9. hod Obecný pedagogický dohled
Jahn Libuše
4 supl. (Ge PedD) M 1.A C102 za odpadlou
Jelínková Jaroslava
3 odpadá IVT 1.C (S1)
4 odpadá IVT 1.C (S1)
6 odpadá IVT 4.A (S2) zrušeno
Kloudová Iva
1 změna SVS 7.A (SV22)+
2 změna SVS 7.A (SV22)+
6 odpadá Č 6.A zrušeno
7 odpadá ZSV 6.A zrušeno
Křížová Václava
2 supl. (Chv PedD) Č 3.B A403 za odpadlou
3 odpadá Č 2.C
4 odpadá Č 2.C
6 odpadá Vv 2.A zrušeno
7 odpadá Vv 2.C (S2) zrušeno
8 odpadá Vv 2.C (S2) zrušeno
Lišková Ivana
6 změna Tv 1.D (TV3)+ zrušeno
7 změna Tv 1.D (TV3)+ zrušeno
8 změna Tv 7.A (LAT)+ zrušeno
9 změna Tv 7.A (LAT)+ zrušeno
Lukešová Danuše
1 změna AK 7.A (AK2)+
2 změna AK 7.A (AK2)+
3 odpadá A 4.C (A2) zrušeno
Maříková Petra
5 odpadá Hv 1.A zrušeno
6 odpadá Hv 1.A zrušeno
7 odpadá Hv 2.C (S1) zrušeno
8 odpadá Hv 2.C (S1) zrušeno
Michaliková Jana
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Motlíková Jana
3 Suplovací pohotovost  
3 odpadá N 7.A (N)
6 odpadá A 2.B zrušeno
před 4., 5. hod dohled Druhý dozor- přízemí  
1. hod Obecný pedagogický dohled
Najvarová Hana
3 odpadá N 4.C (N1) zrušeno
6 odpadá N 2.C (N1) zrušeno
Novotná Hana
6 odpadá M 2.D zrušeno
Nývltová Eva
1 odpadá M 2.B
Prokop Vladimír
5 změna Č 5.A C105
6 odpadá Č 7.A zrušeno
Prokopová Naděžda
1 změna AG 7.A (AG2)+
2 změna AG 7.A (AG2)+
3 supl. (Chv PedD) Z 3.B C202 za odpadlou
6 změna Tv 1.C (TV2)+ zrušeno
7 změna Tv 1.C (TV2)+ zrušeno
8 odpadá Tv 3.C (VTV1) zrušeno
Rozhon Vladimír
4 odpadá Č 4.C zrušeno
Rozmušová Iveta
1 supl. (Mc PedD) Ch 6.A C302 za odpadlou
6 odpadá Ch 5.A zrušeno
7 odpadá Ch 4.D zrušeno
Rybářová Lenka
1 odpadá N 4.A (N2)
3 odpadá N 4.A (N1)
5 odpadá N 1.C (N1)
7 odpadá ŠpN 4.A (Šp2) zrušeno
Sekyrová Ivana
2 odpadá Tv 4.A (Dív)
6 změna Tv 1.D (TV4)+ zrušeno
7 změna Tv 1.D (TV4)+ zrušeno
Siberová Blanka
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Sobotka Václav
1 odpadá Z 4.C zrušeno
2 odpadá Tv 4.A (Chl)
6 změna Tv 1.D (TV1)+ zrušeno
7 změna Tv 1.D (TV1)+ zrušeno
Sojka František
2 odpadá A 4.D (A2) zrušeno
5 změna AK 8.B (AK11)+ zrušeno
6 změna AK 8.B (AK11)+ zrušeno
3. hod Obecný pedagogický dohled
Sojková Petra
1 odpadá Č 4.D zrušeno
Soukupová Jitka
0.-8. hod Obecný pedagogický dohled
Svobodová Jarmila
1 změna SVS 7.A (SV21)+
2 změna SVS 7.A (SV21)+
3 supl. (Hl Lék) ZSV 3.D C403 za odpadlou
4 odpadá ZSV 5.B
5 změna SVS 8.B (SVS1)+ zrušeno
6 změna SVS 8.B (SVS1)+ zrušeno
7 odpadá ZSV 8.A zrušeno
Šteklová Zuzana
1 změna A 2.D (A1) C203
1 spojeno (Zí PJ) A 2.D (N2) C203
3 odpadá A 8.A (A2) zrušeno
Švácha Pavel
1 změna SPG 7.A (SPG2)+
2 změna SPG 7.A (SPG2)+
Vaňková Milena
2 odpadá A 4.D (A1) zrušeno
3 odpadá A 8.A (A1) zrušeno
4 odpadá A 7.A (A2)
5 změna AK 8.B (AK12)+ zrušeno
6 změna AK 8.B (AK12)+ zrušeno
Veselá Hana
3 odpadá M 4.D zrušeno
6 odpadá F 3.C zrušeno
Vít Jan
1 odpadá Ch 2.C
5 změna SCH 8.B (SCH1)+ zrušeno
6 změna SCH 8.B (SCH1)+ zrušeno
Widž Jiří
1 odpadá M 1.C
Zalubilová Gabriela
2 odpadá F 4.C zrušeno
Zavázalová Lada
4 odpadá A 7.A (A1)
6 odpadá A 2.C (A2) zrušeno
Zítková Martina
4 odpadá N 8.B (N) zrušeno
5 změna NK 8.B (NK1)+ zrušeno
6 změna NK 8.B (NK1)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
4 M C102 supluje Ja (Ge)
5 Hv odpadá (Ma)
6 Hv odpadá (Ma)
8 D odpadá (Ba)
2.A
5 Č odpadá (Ba)
6 Vv odpadá (Kř)
3.A
5 Č odpadá (Ge)
6 Ov odpadá (Ge)
1.B
5 Č odpadá (Br)
6 Č odpadá (Br)
3. hod třídnická hodina
4.A
5 B odpadá (Dl)
6 IVT S1 odpadá (Bi)
6 IVT S2 odpadá (Je)
7 ŠpN Šp2 odpadá (Ry)
0.-9. hod Exkurze
2.B
4 F odpadá (Mc)
5 R odpadá (Si)
6 A odpadá (Mt)
1. hod třídnická hodina
5.A
5 Č C105 změna Pr
6 Ch odpadá (Ro)
3.B
2 Č A403 supluje (Chv)
3 Z C202 supluje Pk (Chv)
4 B C202 změna Dl
5 M C102 změna Čá
7 B S2 odpadá (Dl)
8 B S2 odpadá (Dl)
1.C
6 Tv TV1 odpadá (So)
6 Tv TV2 odpadá (Pk)
6 Tv TV3 odpadá (Li)
6 Tv TV4 odpadá (Se)
7 Tv TV1 odpadá (So)
7 Tv TV2 odpadá (Pk)
7 Tv TV3 odpadá (Li)
7 Tv TV4 odpadá (Se)
0.-8. hod Exkurze
1.D
6 Tv TV1 odpadá (So)
6 Tv TV2 odpadá (Pk)
6 Tv TV3 odpadá (Li)
6 Tv TV4 odpadá (Se)
7 Tv TV1 odpadá (So)
7 Tv TV2 odpadá (Pk)
7 Tv TV3 odpadá (Li)
7 Tv TV4 odpadá (Se)
6.A
1 Ch C302 supluje Ro (Mc)
6 Č odpadá (Kl)
7 ZSV odpadá (Kl)
4.B
6 D odpadá (Ba)
8 Tv LAT odpadá (Li)
9 Tv LAT odpadá (Li)
2.C
6 A A2 odpadá (Zv)
6 N N1 odpadá (Nj)
7 Hv S1 odpadá (Ma)
7 Vv S2 odpadá (Kř)
8 Hv S1 odpadá (Ma)
8 Vv S2 odpadá (Kř)
0.-8. hod Exkurze
2.D
1 A A1 C203 změna Št
1 A N2 C203 spojí Št (Zí)
6 M odpadá (No)
8 Tv LAT odpadá (Li)
9 Tv LAT odpadá (Li)
7.A
6 Č odpadá (Pr)
8 Tv LAT odpadá (Li)
9 Tv LAT odpadá (Li)
0.-8. hod školní výlet
5.B
6 Ch odpadá (Dv)
8 Tv LAT odpadá (Li)
9 Tv LAT odpadá (Li)
0.-8. hod Exkurze
3.C
5 N N1 odpadá (Du)
6 F odpadá (Ve)
8 Tv LAT odpadá (Li)
8 Tv VTV1 odpadá (Pk)
9 Tv LAT odpadá (Li)
3.D
3 ZSV C403 supluje Sv (Hl)
6 Ch odpadá (Sk)
8 Tv LAT odpadá (Li)
9 Tv LAT odpadá (Li)
8.A
1 M odpadá (Chb)
2 D odpadá (Si)
3 A A2 odpadá (Št)
3 A A1 odpadá (Va)
4 Fr Fr odpadá (Si)
4 N N odpadá (Du)
4 R R odpadá (Dr)
5 AK AK11 odpadá (Sj)
5 AK AK12 odpadá (Va)
5 NK NK1 odpadá (Zí)
5 SB SB1 odpadá (Hl)
5 SM SM1 odpadá (Chb)
5 SVS SVS1 odpadá (Sv)
6 AK AK11 odpadá (Sj)
6 AK AK12 odpadá (Va)
6 NK NK1 odpadá (Zí)
6 SB SB1 odpadá (Hl)
6 SM SM1 odpadá (Chb)
6 SVS SVS1 odpadá (Sv)
7 ZSV odpadá (Sv)
8.B
1 D odpadá (Si)
2 Ch odpadá (Sk)
3 F odpadá (Go)
4 Fr Fr odpadá (Si)
4 N N odpadá (Zí)
4 R R odpadá (Dr)
5 AK AK11 odpadá (Sj)
5 AK AK12 odpadá (Va)
5 NK NK1 odpadá (Zí)
5 SB SB1 odpadá (Hl)
5 SM SM1 odpadá (Chb)
5 SCH SCH1 odpadá (Ví)
5 SVS SVS1 odpadá (Sv)
6 AK AK11 odpadá (Sj)
6 AK AK12 odpadá (Va)
6 NK NK1 odpadá (Zí)
6 SB SB1 odpadá (Hl)
6 SM SM1 odpadá (Chb)
6 SCH SCH1 odpadá (Ví)
6 SVS SVS1 odpadá (Sv)
7 B odpadá (Sk)
4.C
1 Z odpadá (So)
2 F odpadá (Za)
3 A A2 odpadá (Lu)
3 N N1 odpadá (Nj)
4 Č odpadá (Rz)
5 AK AK11 odpadá (Sj)
5 NK NK1 odpadá (Zí)
5 SB SB1 odpadá (Hl)
5 SM SM1 odpadá (Chb)
5 SCH SCH1 odpadá (Ví)
5 SVS SVS1 odpadá (Sv)
6 AK AK11 odpadá (Sj)
6 NK NK1 odpadá (Zí)
6 SB SB1 odpadá (Hl)
6 SM SM1 odpadá (Chb)
6 SCH SCH1 odpadá (Ví)
6 SVS SVS1 odpadá (Sv)
4.D
1 Č odpadá (Sp)
2 A A1 odpadá (Va)
2 A A2 odpadá (Sj)
3 M odpadá (Ve)
4 D odpadá (Br)
5 AK AK11 odpadá (Sj)
5 AK AK12 odpadá (Va)
5 NK NK1 odpadá (Zí)
5 SB SB1 odpadá (Hl)
5 SM SM1 odpadá (Chb)
5 SCH SCH1 odpadá (Ví)
5 SVS SVS1 odpadá (Sv)
6 AK AK11 odpadá (Sj)
6 AK AK12 odpadá (Va)
6 NK NK1 odpadá (Zí)
6 SB SB1 odpadá (Hl)
6 SM SM1 odpadá (Chb)
6 SCH SCH1 odpadá (Ví)
6 SVS SVS1 odpadá (Sv)
7 Ch odpadá (Ro)
Pedagogický dohled u třídy:
1.B
Hodina: 3., Učitel: Sojka František
4.A
Hodina: 0.-9., Učitel: Chvalová Lenka
2.B
Hodina: 1., Učitel: Motlíková Jana
1.C
Hodina: 0.-8., Učitel: Gerberová Regina, Hanková Lucie
2.C
Hodina: 0.-8., Učitel: Bružeňák Vladimír, Soukupová Jitka
7.A
Hodina: 0.-8., Učitel: Michaliková Jana
5.B
Hodina: 0.-8., Učitel: Durná Magda, Siberová Blanka